Inschrijfvoorwaarden

Vorige
Inschrijfvoorwaarden met betrekking tot annulering van activiteiten.

Inschrijfvoorwaarden NKBV regio Gelderland

Als je je voor een activiteit afmeldt, dan hanteren wij de volgende spelregels:

  • Gaat het om een activiteit die korter dan vier dagen duurt en ontvangen wij je afmelding uiterlijk twee weken voor aanvang, dan storten wij het betaalde bedrag onder aftrek van € 2,50 (voor administratiekosten en kosten betalingsverkeer) zo snel mogelijk terug. Ontvangen wij je afmelding later, dan krijg je het betaalde bedrag terug onder aftrek van de inmiddels gemaakte kosten.
  • Bij een activiteit die langer dan vier dagen duurt, ontvangen wij je afmelding graag vier weken voor aanvang van de activiteit. In dat geval betalen wij het gehele bedrag terug onder aftrek van € 2,50. Als we je afmelding later ontvangen, dan betalen wij het bedrag terug onder aftrek van de inmiddels gemaakte kosten.

Mocht een activiteit door ons geannuleerd worden dan betalen wij het volledige bedrag terug.