Vacature voor Vergadering van Afgevaardigden (VvA)

Terug

NKBV regio Gelderland is op zoek naar:

 

nieuwe afgevaardigden voor de Vergadering van Afgevaardigden

 

De Vergadering van Afgevaardigden (VvA) is het hoogste orgaan van de NKBV. De leden van de VvA, de zogenaamde afgevaardigden, vertegenwoordigen alle leden die lid zijn van de vereniging. De VvA is het bestuurlijk “hart” van de NKBV. Afgevaardigden worden geïnformeerd over projecten en andere lopende zaken en worden gevraagd om oordeelsvorming hierover. Uiteindelijk is de VvA collectief verantwoordelijk voor de besluitvorming over o.a. het meerjarenbeleidsplan, het jaarplan, de jaarrekening, de begroting, bestuurs- en commissieverkiezingen, de statuten en eventuele andere voorstellen die worden ingebracht.

Jaarlijks worden ten minste twee vergaderingen gehouden, in juni en november. Afgevaardigden worden benoemd voor een periode van een kalenderjaar, met een maximum van drie jaar. De benoeming vindt plaats in de regiovergadering (ALV).

 

Algemeen profiel afgevaardigden

Afgevaardigden van de NKBV zijn leden met een hart voor de vereniging, de klim- en bergsport en de bergen. Zij onderschrijven de missie en visie van de NKBV en zijn enthousiaste en toegewijde leden die het leuk vinden om vrijwilligerswerk te doen. Zij handelen allen op basis van vertrouwen en samenwerking.

 

Taken en verwachtingen

De afgevaardigde:
- Is lid van de NKBV en heeft affiniteit met de onderwerpen die in bestuurlijk verband binnen de NKBV aan de orde komen;
- Is goed geïnformeerd over de wensen en opvattingen van de (regionale) leden en is in staat deze in te zetten om zijn/haar rol als afgevaardigde effectief te benutten;
- Is in staat om op basis van beschikbare informatie juiste en realistische conclusies te trekken;
- Staat midden in de samenleving en is herkenbaar en toegankelijk voor de leden in de regio;
- Draagt bij aan een gezamenlijk doel en deelt actief informatie en kennis met anderen;
- Heeft een positief kritische houding en een constructieve inbreng;
- Is bereid en in staat om voldoende tijd vrij te maken om de functie te vervullen.

 

Competenties

-Oordeelsvormen;
- Besluitvormen;
- Omgevingsgerichtheid;
- Samenwerken.

 

Tijdbesteding

Twee Vergaderingen van Afgevaardigden per jaar, circa 5 uur per vergadering.
Voorbereiding van de vergadering, waaronder vooroverleg met afgevaardigden, twee keer per jaar, circa 5 uur per keer.

Vragen stellen of direct aanmelden kan bij Bas van der Perk (secretaris@nkbvgelderland.nl)