Veilig Sportklimaat

Veilig sportklimaat

De NKBV regio Gelderland vindt het van belang dat iedereen veilig mee kan doen aan alle activiteiten. Niet alleen in technische zin, maar ook in sociaal-emotionele zin en op het gebied van lichamelijke integriteit. Op deze pagina lees je over gedragsregels die seksuele intimidatie moeten voorkomen en over de mogelijkheid om een vertrouwenscontactpersoon in te schakelen. Ook vind je meer informatie over de 'Verklaring Omtrent Gedrag' die vrijwilligers en trainers die met jongeren en verstandelijk gehandicapten werken moeten hebben.

GEDRAGSREGELS SEKSUELE INTIMIDATIE

NOC*NSF heeft ter preventie van seksuele intimidatie in de sport een aantal gedragsregels opgesteld. Deze gedragsregels zijn van belang voor iedereen die aan sport doet. Ze zijn vooral bedoeld om alle begeleiders van sporters en van sportactiviteiten een richtlijn te geven ten aanzien van welk gedrag wel en niet is toegestaan.

Omdat de NKBV is lid van NOC*NSF zijn daarmee de gedragsregels ook van toepassing op situaties binnen de klim- en bergsport, tussen sporters onderling, tussen kader onderling en tussen sporters en kader. De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag te verkleinen en ze fungeren als toetssteen(maatstaf, norm) voor het gedrag van begeleiders en sporters in concrete situaties. Deze gedragsregels zijn van toepassing voor iedereen die namens of voor de NKBV regio Gelderland activiteiten of trainingen organiseert. 

Download hier het document Gedragsregels seksuele intimidatie.

VERTROUWENSCONTACTPERSOON

Wanneer je te maken krijgt met grensoverschrijdend gedrag is dat een teken dat de (sport)omgeving niet meer veilig is. Het kan veel emoties en vragen oproepen, ook als je er niet zelf het slachtoffer van bent, maar het ziet gebeuren. Blijf er niet mee rondlopen! Signaleer het en praat erover met iemand in wie je vertrouwen hebt. Direct signaleren en het in de openbaarheid brengen van grensoverschrijdend gedrag kan herhaling of verergeren van de situatie voorkomen.

Als je liever met regio onafhankelijke mensen wilt praten, kun je contact opnemen met de vertrouwenscontactpersoon van de NKBV. Je kunt daar je verhaal kwijt en je krijgt er deskundig advies. Als je wilt, krijg je ondersteuning van een van de vertrouwenspersonen of adviseurs van NOC*NSF. Zij kennen de sportwereld en zijn opgeleid om vertrouwenswerk in de sport te doen. Ze helpen je om de juiste stappen te zetten. De begeleiding is kosteloos. Meer informatie vind je in het document Vertrouwenscontactpersoon.

VOG

Een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) is één van de middelen die de NKBV regio Gelderland inzet om voor een veilig sportklimaat te zorgen. Het is een check om te zien of iemand een veroordeling heeft gehad voor onacceptabel gedrag. NKBV regio Gelderland wil dat iedere vrijwilliger of trainer die met jeugd of verstandelijk gehandicapten werkt vanaf 1 januari 2016 een VOG overhandigd en deze elke drie jaar vernieuwt.

ANDERE MAATREGELEN VOOR EEN VEILIG SPORTKLIMAAT

Bij de eerste inzet van vrijwilligers met jeugd of verstandelijk gehandicapten volgt de NKBV regio Gelderland het Document aanstelling vrijwilligers. Er zal een kennismakingsgesprek zijn, er wordt om een VOG gevraagd en er kunnen referenties gevraagd worden. Ook wordt er uitgelegd welke gedragsregels we hanteren en vragen we de vrijwilliger zich hier aan te conformeren.