Bijscholing Reddingstechnieken

Bijscholing Reddingstechnieken

Vindt plaats op

Deze bijscholing is bedoelt voor kaderleden die willen oefenen met reddingstechnieken. Zowel het 'theoretisch' oplossen van casussen als het in de wand oefenen zullen aan bod komen.

Het doel van deze bijscholing is het opfrissen van de reddingstechnieken. Om dit goed te kunnen doen, zal de bijscholing uit twee delen bestaan. De eerste helft (ca. 1,5 uur) bestaat uit in groepjes "op papier" casussen uitwerken. Doel is om als het ware een compleet stappenplan op te stellen, wat zonder problemen tot een veilige oplossing leidt.

Tijdens de tweede helft kunnen bepaalde technieken / ideeën / methodes geoefend worden in de wand. Dit kan zijn op basis van de casussen uit de eerste helft, maar dit hoeft natuurlijk niet. Tijdens de hele bijscholing zijn input, eigen ervaring, ideeën, etc. meer dan welkom.

Aangezien we zullen oefenen met het oplossen van casussen, is het handig om dingen als gordel, biners, prusiktouw, schlinges, setjes, etc. mee te nemen.

N.B.: er wordt vanuit gegaan dat iedereen de reddingtechnieken voldoende beheerst. Tijdens de bijscholing is geen ruimte om uitgebreid takels en/of andere technieken uit te leggen. Schroom niet om bij twijfel contact op te nemen.

Tot slot, aan de bijscholing zelf zijn geen kosten verbonden. Waar wel rekening mee gehouden moet worden, is dat de toegang tot de hal betaald zal moeten worden.

De bijscholing begint om 19:00 en zal rond 22 uur afgelopen zijn.