Bijscholing Reddingstechniek

Bijscholing Reddingstechniek

Vindt plaats op

De bijscholing is bedoelt voor outdoor kaderleden (skb/ski) die hun reddingstechnieken willen bijscholen.

De bijscholing bestaat uit twee delen. Het eerste deel (2 uur) bestaat uit het bespreken van ervaringen en uitdenken van casus oplossingen (het materiaal hiervoor is verzorgd). Tijdens het 2e deel zullen we in de wand oefenen met een aantal (reddings)technieken op basis van de casussen die in het 1e deel zijn besproken.

De voorbereiding bestaat dan ook uit het nagaan of je ooit in een bepaalde (nood)situatie bent geweest, hoe je deze hebt opgelost en of je dit in het vervolg anders zou doen. Daarnaast kan het geen kwaad na te denken of er technieken zijn die je graag zou willen oefenen of herhalen.

Let wel: er zal geen centrale demonstratie van technieken zijn. Aanname is dat alle reddingstechnieken bekend zijn.

De bijscholing wordt gegeven in de klimhal van Mountain network in Arnhem
Op zondag middag 10 maart van 13:30 uur tot 17:30 uur.

Alleen SKB en SKI kader leden kunnen zich hieronder inschrijven.